Titel: Danske eventyr i Iran

Forfatter: Morten Hansted

Udgivelsesår: 2017

Forlag: Gyldendal

Sideantal: 263 sider

Alt Om Iran har interviewet journalist og forfatter Morten Hansted om hans bog “Danske Eventyr i Iran”, der handler om otte konkrete danske erhvervsrelationer i Iran. Nogle af de historierne går langt tilbage i nyere, moderne historie. Til 1920’erne. Læs med og få indblik i tilblivelsen af en velskrevet og researchfuld bog.

Af Keyvan Bamdej

At starte på et bogprojekt er en ressourcekrævende opgave. De fleste, der går med drømme om at blive forfatter forstår, at det kræver tid og grundig research. Så hvordan kom journalist Morten Hansted i gang med projektet, og hvorfor lige præcis Iran?

»Da jeg som daværende journalist på DR i 2013 var på efteruddannelse i Tyrkiet, hørte jeg om et eksprestog fra Ankara til Teheran. Det var på det tidspunkt, hvor verdenssamfundet og Iran lige var begyndt at snakke om at genoptage forhandlingerne om en atomaftale, således at sanktionerne på Iran muligvis ville blive lempet,« siger Morten Hansted til altomiran.dk og fortsætter:

»Jeg fandt det spændende, at Iran nu igen var ved at nærme sig vesten, efter nogle årtiers utilnærmelighed. Stemningen var forsonlig og håbefuld. Og jeg blev, som så mange andre, der følger med i verdens begivenheder, grebet af denne nyopståede situation, hvor dette gamle perserrige, Iran, åbner sig op igen for omverdenen.«

Den Transiranske Jernbane. Danskere på tur. TV fotograf Ingolf Boisen. Foto fra bogen “Danske eventyr i Iran”.

Morten Hansted og hans kæreste bestemmer sig derfor i efteråret 2014 for at rejse tre uger til Iran for at se og opleve det ifølge ham gådefulde og højst paradoksale land og dets befolkning på tæt hold.

»Vi var i Teheran, Shiraz, Esfahan og Rashd og kørte blandt andet på den transiranske jernbane og oplevede en masse storslået natur,« siger Morten Hansted, der ifølge ham selv blev fantastisk godt modtaget af alle iranere, han og kæresten mødte på deres vej.

Læs også: På jomfrutur med luksustoget gennem Iran

Kaffebiks eller konsulentvirksomhed

»De overvældende positive indtryk, som Iran og iranerne gav os, affødte seriøse overvejelser om at kaste mig ud i et nyt og vildt iværksætter projekt, nemlig enten at starte mit eget kaffested eller en konsulent-virksomhed i Teheran, således at jeg kunne komme tættere på Iran og iranerne,« fortæller Morten Hansted, der kort tid efter traf en skelsættende beslutning.

»Jeg sagde mit job op på DR i efteråret 2015 for at hellige min tid til Iran-eventyret. Det blev dog hverken til en kaffebar eller et konsulenthus. Kort efter min opsigelse kom jeg i snak med Gyldendal om at lave en bog om de dansk-iranske relationer,« siger han og fortsætter:

»Det tog længere tid, end jeg regnede med, men det accepterede jeg så. Jeg føler dog, at jeg er kommet i mål med projektet. Og er tilfreds med resultatet. Jeg har fået de kapitler hjem, som jeg oprindeligt håbede på. Og jeg gravede nye historier frem og talte med interviewpersoner, som er svært tilgængelige, heriblandt Kristian Jensen, den tidligere udenrigsminister, den græske Dronning Anne-Marie.«

Det danske bageri Bettina Panahizadi januar 2017. Foto fra bogen “Danske eventyr i Iran”.

En af historierne i bogen omhandler det allerførste danske erhvervseventyr i 1920’erne, hvor nogle danskere prøvede at åbne en buslinje i Teheran.

»Denne konkrete historie er noget, vi indtil i dag, kun har haft sporadisk viden om i Danmark, hvad var for noget. 1930’ernes transiranske jernbaneeventyr har der til gengæld været skrevet en del om, men busselskabet fem år før havde ingen rigtig beskæftiget sig med før,« siger Morten Hansted, der har fundet mange godt gemte detaljer i Rigsarkivet, Det Kongelige Bibliotek og Statens Avissamling i Aarhus og læst om Artur Christensen, professoren fra Københavns Universitet.

Herudover har forfatteren via familier til dem, der var involveret i busselskabet fundet nogle unikke billeder fra driften i Teheran. Og lige præcis det kapitel var vigtigt for Morten Hansted, fordi det var unikt materiale.

»Historien om den transiranske jernbane var blevet fortalt før, men dette var enestående nyt,« siger han og fastslår:

»Jeg vil vove at påstå, at ingen i dag kendte nærmere til den historie. End ikke avisartikler fra dengang fortæller dybere om, hvordan det gik busselskabet, og hvad der gik galt.«

Daværende udenrigsminister Kristian Jensen og Rafsanjani januar 2016. Foto fra bogen “Danske eventyr i Iran”.

Bogen slutter med et nutidigt take på Danmarks erhvervsmæssige relation til Iran. Det ottende kapitel handler om det såkaldte ‘gold-rush’ i kølvandet på erhvervsdelegationen, der var i Iran i 2015/2016 samt Novo Nordisk overvejelser om at lave en fabrik i landet.

Læs også: Feta-skandale kostede kassen

Bogprojekt knytter tættere bånd

Morten Hansteds ambition og håb med bogprojektet har været at minde danskere såvel som dansk-iranere om det historisk tætte bånd landene imellem.

»Landene og dets befolkning kommer tættere på hinanden ved, at vi frembringer flere eksempler på tidligere såvel som nuværende samarbejder. Det styrker båndene at se billeder og læse om de nye erhvervsmæssige fremstød i en historisk kontekst,« siger Morten Hansted, der finder det positivt, at dansk og iransk erhvervsliv de sidste 37 år har handlet sammen, lige fra varer såsom feta og vindmøller, til trods for, at Iran har gennemgået en blodig revolution.

Arkæologiske undersøgelser ved Kehrmanshahr efterår 2016. Foto fra bogen “Danske eventyr i Iran”.

Nu, hvor bogen “Danske Eventyr i Iran”, er udgivet, hvad skal der så ske, spørger vi Morten Hansted. Vil han blive i sporet og beskæftige sig yderligere med landet?

»Jeg har to konkrete idéer, som jeg dog lidt endnu holder for mig selv. Disse vil jeg gerne gå videre med. Så det er ikke slut endnu med Iran. Tværtimod,« siger Morten Hansted og understreger, at han ikke har fået økonomisk støtte fra fonde eller lignende, men finansieret bogprojektet uafhængigt.

»Jeg er af den holdning, at ikke alt, hvad jeg laver, behøver at kaste en økonomisk afkast af sig. Jeg havde en anden indfaldsvinkel til bogprojektet.«

SE ET UDPLUK AF BOGEN HER:

Denne artikel er skrevet af Keyvan Bamdej.

Redaktør hos Alt om Iran

E-mail: kontakt@altomiran.dk

K1